2015-12-01 DEMOS pokalbiai su Raimondu Kuodžiu ir Skaidra Trilupaityte: Ar būsime pinigų karta?

tl_files/demos/autoriai/Lino folderiss/demo.jpg

Paskutiniąjam šių metų susitikimui DEMOS kritinės minties institutas kviečia gruodžio 1 d. (antradienį) pasikalbėti netradiciniame "Demos ekonomikos mokyklos" formate.

Tai - trumpas įvadas į "lietuviškąjį kapitalizmą"

Tai - trumpas įvadas į "lietuviškąjį kapitalizmą", kurį praves žinomi intelektualai ir ekspertai Dr Raimundas Kuodis, kalbėsiantis apie finansializaciją kaip naujausią kapitalizmo stadiją, jos ištakas, pasėkmes, sprendimus, Dr Skaidra Trilupaitytė, pristatysianti savo knygą "Neoliberalistinės kultūros kritika".

Diskusijoje taip pat dalyvaus Dr Linas Eriksonas, kalbėsiantis apie valstybinio ir liberalaus kapitalizmo takoskyras Lietuvoje, Algis Davidavičius, aptarsiantis žmogaus sudaiktinimo formas ir iššūkius mums ir Dr Aušra Pažėraitė, kalbėsianti apie šiuolaikinius religinius judėjimus ir jų skirtingus santykius su kapitalizmu ir vartotojiška ekonomika, apie dvasinių ir sakralių dalykų komodifikacines praktikas, korporacines religijas ir rezistencines/ disidentiškas religijas ir/ar judėjimus.

Ar dar galime save įsivaizduoti ne pinigų karta?

Dažnai pagauname save klausdami, kodėl gyvename taip, o ne kitaip, kodėl ieškome materialinio pagrindimo viskam, kas nėra savaime aišku, kodėl kiekvieną prasmingą dalyką reikia ekonomiškai pagrįsti (ar man tai naudinga? ar mums tai tikrai atsimoka? ar mes iš to pakankamai uždirbsim? ar iš to bus kokia nors nauda kažkam, kažkur, kažkada?). Kiekvienas judesys (veikla, mintis, svajonė) mūsų gyvenimuose tampa "prasmingu" tik atradęs vietos finansinės eilutės stulpelyje. Jei jos nėra, nėra ir mūsų...Ekonomika tampa kasdiene gyvenimo raudų siena, prie kurios einame prašyti sėkmės, sveikatos, turtų, retai (ar išvis?) susimąstydami, o kas gi stovi anapus šios sienos, kuri mus nuolat spraudžia į kampą. Ar dar galime save įsivaizduoti, kad ateityje galėsime būti žmonėmis be išskaičiavimo, būti ne "homo economicus", ne pinigų karta?

Penki požiūriai vieno renginio - pokalbių ciklo - metu pabandys atskleisti įvairialypę lietuviškojo kapitalizmo kaip specifinės ekonominės, kultūrinės ir socialinės terpės sklaidą nūdienos visuomenėje ir politikoje, kvies dalyvius pasidalinti mintimis apie tai, kodėl dažnai užmerkiame akis tam, kas yra akivaizdu.

Ateikite, išgirskite ir būkite išgirsti!

Patvirtink dalyvavimą facebook'e

Nepraleisk kitų renginių - prisijunk prie facebook'o grupės

Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Rosa Luxemburg fondu

tl_files/demos/kita/RL logo.png  tl_files/demos/kita/auditoriju-logo.png