2012-02-20 NK auditorija apie kairiuosius ir liberalus su Europos Parlamento nariu Prof. Leonidu Donskiu

Naujosios kairės auditorijos kviečia į viešą paskaitą-diskusiją „Liberalizmas ir kairė Europoje“, kuri vyks vasario 20 d., pirmadienį, 18:30 val. kavinėje „La Boheme“(Baltoji salė), Šv. Ignoto g. 4/3, Vilniuje.

Pranešėjas Europos Parlamento narys, politikas, visuomenės veikėjas ir akademikas, filosofas ir politikos teoretikas Prof. Leonidas Donskis klaus ar turi apie ką diskutuoti kairieji ir liberalai? Ar kairiuosius ir liberalus sieja kas nors bendra?

Kaip teigia Leonidas Donskis, legendinio „Lietuviškojo liberalizmo“ sudarytojas Vytautas Kavolis kalbėjo apie plačią demokratijos koaliciją, įpareigojančią liberalus, vertinančius kitamanystę ir dialogą, palaikyti nuolatinį ryšį ne tik su konservatyviosiomis jėgomis, bet ir su demokratine kaire. Nūdienos Lietuvoje liberalų ir kairės dialogas yra akivaizdžiai sutrikęs, - teigia Prof. Donskis

Europoje stebime tendencijas, kuomet iš liberalizmo ideologijos lyg razinos iš pyrago išrankiojama tai, kas paranku tam tikromis aplinkybėmis, tad nenuostabu, kad liberalizmas pradėjo labai aiškiai skirtis savo regioninėmis ir nacionalinėmis atmainomis: Rytuose jis labiau linkęs į dešinę, tuo tarpu Vakarų ir Šiaurės Europoje yra kairesnis.

Kiek liberalizmas kinta ir yra veikiamas kitų politinių jėgų Lietuvoje, kaip jis egzistuoja postkomunistinės matricos situacijoje, kai buvusi kompartija tampa socialistais arba socialdemokratais, glaudžiai susisaisčiusiais su verslo ir finansiniu elitu, atėjusiu iš tos pačios kompartijos ir komjaunimo gretų, o jiems nirtulingai oponuoja jos negatyvus antrininkas – organizacijos ir vidinės demokratijos nebuvimo požiūriu kaip du vandens lašai į ją panaši konservatyvių nacionalistų partija? Per vidurį lieka neaiškios ir jokios stipresnės idėjinės tapatybės ir politinės identifikacijos neturinčios partijos, dalis kurių pradeda save vadinti liberalais. Tokio grotesko tarsi buvo išvengta pradinėje Lietuvos liberalų sklaidos fazėje; deja, vėliau minėtoji tendencija prisivijo mus.

Vertingo dialogo galimybę mažina ir tai, kad Lietuvoje problemiška ir autentiškos kairės situacija. Demokratinės kairiosios jėgos vis dar prilyginamos socializmui. Tad ar V. Kavolio amerikietiško tipo liberalizmas – ar centro kairės liberalizmas Europos politiniame spektre – nebūtų vietinių liberalų greitai pakrikštytas socializmo vardu?

Kaip liberalizmą veikia nacionalinis kontekstas, kur slypi liberalizmo deformacijos ir kodėl liberalai dažnai nesupranta demokratinės kairės? O ar demokratinė kairė supranta liberalizmą? Į šiuos klausimus diskusijos metu atsakymų ieškoti kvies Leonidas Donskis. 

Disputantė: Nida Vasiliauskaitė

Renginį moderuos: Andrius Bielskis 

Ateikite, išgirskite ir būkite išgirsti!

Patvirtink dalyvavimą facebook'e

Nepraleisk kitų renginių - prisijunk prie facebook'o grupės 

Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Rosa Luxemburg fondu

tl_files/demos/kita/RL logo.png  tl_files/demos/kita/auditoriju-logo.png

Go back